องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล
คำขวัญประจำตำบล : ตีนจกผ้างาม ลือนามพริกสด เลิศรสข้าวพันผัก พืชหลักหอมแดงหอมแบ่ง แหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

นายก อบต.


ปลัด อบต.


ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายข้อมูลหมู่บ้าน


แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ


ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการสำรวจแบบสำรวจออนไลน์

คลิกเพื่อทำแบบสำรวจ


แบบสอบถามงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร


เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

เว็บไซต์กระทรวง


สพฐ.ทั่วประเทศมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยราชภัฏ


หน่วยงานภายในจังหวัดทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น


สถิติผู้เข้าชม

url and counting visits


Cinque Terre


ผู้รับบริการ/ผู้ติดต่อ อบต.ชัยจุมพล