องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล
หน้าแรก เข้าระบบ กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  คำขวัญประจำตำบล : ตีนจกผ้างาม ลือนามพริกสด เลิศรสข้าวพันผัก พืชหลักหอมแดงหอมแบ่ง แหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

เฉลิมพระเกียรติ
  เสร็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจจังหวัดอุตรดิตถ์

เมนูหลัก

หน้าหลัก
ความเป็นมา
โครงสร้าง
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
นโยบายนายก
แผนที่ตำบลชัยจุมพล
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
แผนผังการปฏิบัติงาน
แผนภูมิส่วนราชการ
มุมอาเซียน
แหล่งท่องเที่ยว
     อำเภอลับแล

บุคลากร

ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
พนักงานส่วนตำบล
ติดต่อผู้นำชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนผังเว็บไซต์

ข้อมูล อบต.


จำนวนประชากร
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาตำบล
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
ภาพกิจกรรม
ระเบียบกฎหมาย อบต.
วารสารข่าว อบต.
ข้อมูลข่าวสาร อบต.

แจ้งปัญหา

เว็บบอร์ด อบต.ชัยจุมพล
ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
ข้อมูลหมู่บ้าน

มาตรฐานตำแหน่ง อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 รายละเอียดดังนี้   
  ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดดังนี้   
  ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์  รายละเอียดดังนี้   
  ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี  รายละเอียดดังนี้   
  วารสารข่าวฉบับพิเศษ สวัสดีปีใหม่ 2558   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 รายละเอียดดังนี้
  วารสารข่าวฉบับพิเศษ สวัสดีปีใหม่ 2557   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 รายละเอียดดังนี้
  วารสารข่าวฉบับพิเศษ สวัสดีปีใหม่ 2556   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555 รายละเอียดดังนี้
  จดหมายข่าวฉบับพิเศษ ส่วนการคลัง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 รายละเอียดดังนี้
  จดหมายข่าวฉบับพิเศษ ส่วนการคลัง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554 รายละเอียดดังนี้


  ประกาศ  เรื่อง  คู่มืองานบริการประชาชน  


งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2558พ.ศ. 2559 - 2561 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558  ยกเลิกประกาศ  สอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและเจาะบ่อบาดาลเสริมระบบประปา จำนวน 12 บ่อ ภายในตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์อ่านรายละเอียด (13/06/59) รายละเอียด เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 4/ 2559 รายละเอียด  


   ข้อบัญญัติ อบต.ชัยจุมพล ว่าด้วยตลาด ภายในเขตตำบลชัยจุมพล
( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2553
  คลิก
<<แสดงความคิดเห็น>>  <<ดูความคิดเห็น>>

   ข้อบัญญัติ อบต.ชัยจุมพล ว่าด้วยกิจการเลี้ยงสุกร ภายในเขตตำบลชัยจุมพล
( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2553
  คลิก
<<แสดงความคิดเห็น>>  <<ดูความคิดเห็น>>

   ข้อบัญญัติ อบต.ชัยจุมพล ว่าด้วยตลาด ภายในเขตตำบลชัยจุมพล พ.ศ.2552  คลิก<<แสดงความคิดเห็น>>  <<ดูความคิดเห็น>>
   ข้อบัญญัติ อบต.ชัยจุมพล ว่าด้วยกิจการเลี้ยงสุกร ภายในเขตตำบลชัยจุมพล พ.ศ.2552  คลิก<<แสดงความคิดเห็น>>  <<ดูความคิดเห็น>>
   ประกาศรับฟังความคิดเห็นการประกาศใช้ พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ในตำบลชัยจุมพล   คลิก<<แสดงความคิดเห็น>>  <<ดูความคิดเห็น>>


สุดยอดผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราภาคภูมิใจ...

  ตำนานผ้าซิ่นตีนจก  
  ผ้าซิ่นตีนจก  
  ผ้าซิ่นไทยยวนเมืองลับแล  

นายก อบต.


นายกมาตร์ อินมา
โทร. 08-7208-8045
คำแถลงนโยบายนายก

ปลัด อบต.


ปลัดอดุลย์ คันทะเรศร์

ประชาสัมพันธ์

รายการ
"คืนความสุขให้คนในชาติ"

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

G o o g l e Search

Link ทั่วไป

สถิติผู้เข้าชม

www.free-counter-plus.com

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
Tel. 0 5543 1819 Fax. 0 5543 1753
http://www.chaijumphon.go.th